Danh sách kênh hiện có của MyTV

Cập nhật 16-04-2021

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (1 tháng) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 Fox Family Movies 217 Giải Trí Tổng Hợp
2 Fox Family Movies (HD) 216 Giải Trí Tổng Hợp
3 Nat Geo Wild (HD) 119 Giải Trí Tổng Hợp
4 HBO (HD) 173 Phim Truyện
5 Cartoon Network HD 179 Thiếu Nhi
6 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
7 Disney Junior 145 Thiếu Nhi
8 Cinemax (HD) 174 Phim Truyện
9 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
10 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
11 Red by HBO 142 Phim Truyện
12 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
13 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
14 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
15 AXN (HD) 177 Giải Trí Tổng Hợp
16 CNN (HD) 180 Tin Tức Quốc Tế
17 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
18 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
19 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
20 Outdoor Channel (HD) 108 Thể Thao
21 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
22 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
23 Baby TV (HD) 163 Thiếu Nhi
24 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
25 Fox (HD) 85 Tin Tức Quốc Tế
26 FOX Life (HD) 53 Giải Trí Tổng Hợp
27 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
28 National Geographic Chanel - NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
29 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
30 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
31 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
32 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
33 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
34 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
35 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
36 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (1 tháng) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương
2 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
3 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
5 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
7 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (1 tháng) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC3 (HD) 83 Thể Thao
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC6 23 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTC8 164 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
11 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC11 26 Thiếu Nhi
13 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
14 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
16 VTC12 210 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (1 tháng) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV3 87 Thiếu Nhi
4 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
5 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
6 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
7 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp
8 HTV Thể thao 15 Thể Thao
9 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
10 HTVC Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
11 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
13 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (1 tháng) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTVcab16 - Bóng đá TV 38 Thể Thao
2 VTVcab15 - M Channel 196 Ca Nhạc
3 VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao
4 VTVcab 7 - Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
8 VTVcab1 - Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTVcab2 - Phim Việt 98 Phim Truyện
10 VTVcab3 - Thể Thao TV 36 Thể Thao
11 VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao
12 VTVcab4 (HD) 194 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTVcab5 - E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTVcab6 - Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp
15 VTVcab10 - D Dramas 105 Phim Truyện
16 VTVcab8 - BIBI 102 Thiếu Nhi
17 VTVcab9 - InfoTV 195 Giải Trí Tổng Hợp
18 VTVcab 12 - Style TV 103 Giải Trí Tổng Hợp
19 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 Giải Trí Tổng Hợp
20 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 Thể Thao
21 VTVcab19 - Film 99 Phim Truyện
22 VTVcab20 - V.Family 132 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (1 tháng) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 LongAnTV (LA34) Quốc Gia & Địa Phương
2 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương
3 ThanhHoaTV (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
4 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
5 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
6 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
7 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương
8 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
9 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương
10 MTV (HD) 79 Ca Nhạc
11 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
12 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
13 AnGiangTV (ATV) 671 Giải Trí Tổng Hợp
14 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
15 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
16 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
17 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
18 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
19 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
20 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
21 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
22 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp
23 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Giải Trí Tổng Hợp
24 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
25 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
26 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
27 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
28 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
29 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
30 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
31 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
32 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
33 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
34 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
35 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
36 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
37 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
38 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
39 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
40 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
41 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
42 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
43 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
44 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
45 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
46 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
47 KhanhHoaTV (KTV) 791 Giải Trí Tổng Hợp
48 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
49 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
50 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
51 LaoCaiTV (THLC) 241 Giải Trí Tổng Hợp
52 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
53 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
54 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
55 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
56 QuangBinhTV (QBTV) 731 Giải Trí Tổng Hợp
57 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
58 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
59 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
60 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
61 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
62 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
63 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
64 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
65 ThanhHoaTV (TTV) (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
66 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
67 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
68 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
69 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Giải Trí Tổng Hợp
70 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
71 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
72 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Giải Trí Tổng Hợp
73 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
74 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
75 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
76 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
77 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
78 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
79 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Giải Trí Tổng Hợp
80 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
81 QuangNinhTV1 (QTV1 HD) 244 Giải Trí Tổng Hợp
82 QuangNinhTV3 (QTV3 HD) 245 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Giải Trí Tổng Hợp
2 K+NS 88 Giải Trí Tổng Hợp
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+1 (HD) 129 Giải Trí Tổng Hợp
5 K+PM (HD) 131 Thể Thao
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC (HD) 140 Thể Thao
8 K+PC 139 Thể Thao