Danh sách kênh hiện có của MyTV

Cập nhật 27-02-2021

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (nền tảng OTT) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Thiếu Nhi
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
4 Disney Junior 145 Thiếu Nhi
5 Cinemax (HD) 174 Phim Truyện
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
8 Red by HBO 142 Phim Truyện
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
12 AXN (HD) 177 Giải Trí Tổng Hợp
13 CNN (HD) 180 Tin Tức Quốc Tế
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
17 Outdoor Channel (HD) 108 Thể Thao
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
19 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
20 Baby TV (HD) 163 Thiếu Nhi
21 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
22 Fox (HD) 85 Tin Tức Quốc Tế
23 FOX Life (HD) 53 Giải Trí Tổng Hợp
24 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
25 National Geographic Chanel - NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
26 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
27 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
28 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
29 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
30 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
31 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
32 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
33 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (nền tảng OTT) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương
2 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
3 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
5 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
7 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (nền tảng OTT) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC3 (HD) 83 Thể Thao
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC6 23 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTC8 164 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
11 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC11 26 Thiếu Nhi
13 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
14 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
16 VTC12 210 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (nền tảng OTT) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV3 87 Thiếu Nhi
4 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
5 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
6 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
7 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp
8 HTV Thể thao 15 Thể Thao
9 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
10 HTVC Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
11 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
13 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (nền tảng OTT) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTVcab16 - Bóng đá TV 38 Thể Thao
2 VTVcab15 - M Channel 196 Ca Nhạc
3 VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao
4 VTVcab 7 - Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
8 VTVcab1 - Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTVcab2 - Phim Việt 98 Phim Truyện
10 VTVcab3 - Thể Thao TV 36 Thể Thao
11 VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao
12 VTVcab4 (HD) 194 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTVcab5 - E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTVcab6 - Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp
15 VTVcab10 - D Dramas 105 Phim Truyện
16 VTVcab8 - BIBI 102 Thiếu Nhi
17 VTVcab9 - InfoTV 195 Giải Trí Tổng Hợp
18 VTVcab 12 - Style TV 103 Giải Trí Tổng Hợp
19 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 Giải Trí Tổng Hợp
20 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 Thể Thao
21 VTVcab19 - Film 99 Phim Truyện
22 VTVcab20 - V.Family 132 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói cước cho ứng dụng MyTV (nền tảng OTT) Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 LongAnTV (LA34) Quốc Gia & Địa Phương
2 BinhThuan (BTV6) - Home Shopping 63 Quốc Gia & Địa Phương
3 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương
4 ThanhHoaTV (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
5 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
6 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
7 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
8 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương
9 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
10 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương
11 MTV (HD) 79 Ca Nhạc
12 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
13 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
14 AnGiangTV (ATV) 671 Giải Trí Tổng Hợp
15 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
16 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
17 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
18 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
19 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
20 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
21 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
22 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
23 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp
24 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Giải Trí Tổng Hợp
25 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
26 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
27 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
28 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
29 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
30 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
31 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
32 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
33 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
34 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
35 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
36 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
37 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
38 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
39 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
40 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
41 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
42 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
43 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
44 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
45 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
46 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
47 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
48 KhanhHoaTV (KTV) 791 Giải Trí Tổng Hợp
49 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
50 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
51 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
52 LaoCaiTV (THLC) 241 Giải Trí Tổng Hợp
53 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
54 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
55 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
56 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
57 QuangBinhTV (QBTV) 731 Giải Trí Tổng Hợp
58 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
59 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
60 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
61 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
62 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
63 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
64 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
65 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
66 ThanhHoaTV (TTV) (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
67 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
68 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
69 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
70 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Giải Trí Tổng Hợp
71 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
72 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
73 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Giải Trí Tổng Hợp
74 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
75 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
76 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
77 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
78 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
79 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
80 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Giải Trí Tổng Hợp
81 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
82 QuangNinhTV1 (QTV1 HD) 244 Giải Trí Tổng Hợp
83 QuangNinhTV3 (QTV3 HD) 245 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Giải Trí Tổng Hợp
2 K+NS 88 Giải Trí Tổng Hợp
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+1 (HD) 129 Giải Trí Tổng Hợp
5 K+PM (HD) 131 Thể Thao
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC (HD) 140 Thể Thao
8 K+PC 139 Thể Thao