Danh sách kênh hiện có của MyTV

Cập nhật 25-11-2020

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp
5 Cinemax (HD) 174 Phim Truyện
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
19 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
20 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện
21 FOX 82 Phim Truyện
22 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
23 Fox (HD) 85 Phim Truyện
24 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện
25 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
26 National Geographic Chanel - NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
27 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
28 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
29 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
30 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
31 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
32 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
33 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
34 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
35 Clubbing 200 Ca Nhạc
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương
2 VTV7 (SD) 19 Quốc Gia & Địa Phương
3 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
5 VTV2 12 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
7 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
8 VTV4 54 Quốc Gia & Địa Phương
9 VTV5 55 Quốc Gia & Địa Phương
10 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
11 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTV8 115 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTV9 69 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC3 (HD) 83 Giải Trí Tổng Hợp
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 135 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC6 23 Thể Thao
9 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC8 164 Quốc Gia & Địa Phương
11 VTC9 25 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTC11 26 Thiếu Nhi
15 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
16 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
17 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
18 VTC12 210 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV2 120 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
4 HTV3 87 Thiếu Nhi
5 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
6 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
7 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
8 HTVC Phim 7 Phim Truyện
9 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp
10 HTV Thể thao 15 Thể Thao
11 HTVC Thuần Việt 124 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
13 HTV Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
14 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
15 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
16 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTVcab16 - Bóng đá TV 38 Thể Thao
2 VTVcab15 - M Channel 196 Phim Truyện
3 VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao
4 VTVcab 7 - Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
8 VTVcab1 - Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTVcab2 - Phim Việt 98 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTVcab3 - Thể Thao TV 36 Thể Thao
11 VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao
12 VTVcab4 - Văn Hóa TV (HD) 194 Quốc Gia & Địa Phương
13 VTVcab5 - E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTVcab6 - Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp
15 VTVcab10 - D Dramas 105 Phim Truyện
16 VTVcab8 - BIBI 102 Thiếu Nhi
17 VTVcab9 - InfoTV 195 Quốc Gia & Địa Phương
18 VTVcab 12 - Style TV 103 Quốc Gia & Địa Phương
19 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 Quốc Gia & Địa Phương
20 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 Quốc Gia & Địa Phương
21 VTVcab19 - Film 99 Quốc Gia & Địa Phương
22 VTVcab20 - V.Family 132 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 BinhThuan (BTV6) - Home Shopping 63 Quốc Gia & Địa Phương
2 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương
3 ThanhHoaTV (HD) 362 Quốc Gia & Địa Phương
4 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
5 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
6 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
7 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương
8 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
9 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương
10 MTV (HD) 79 Ca Nhạc
11 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
12 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
13 AnGiangTV (ATV) 671 Quốc Gia & Địa Phương
14 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
15 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
16 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
17 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
18 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
19 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
20 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
21 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
22 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp
23 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Quốc Gia & Địa Phương
24 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
25 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
26 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
27 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
28 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
29 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
30 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
31 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
32 DongNaiTV1 (DN1) 601 Quốc Gia & Địa Phương
33 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
34 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
35 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
36 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
37 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
38 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
39 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
40 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
41 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
42 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
43 HaTinhTV (HTTV) 381 Quốc Gia & Địa Phương
44 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
45 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
46 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
47 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
48 HungYenTV (HY) 891 Quốc Gia & Địa Phương
49 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
50 KhanhHoaTV (KTV) 791 Quốc Gia & Địa Phương
51 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
52 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
53 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
54 LaoCaiTV (THLC) 241 Quốc Gia & Địa Phương
55 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
56 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
57 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
58 PhuThoTV (PTV) 191 Quốc Gia & Địa Phương
59 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
60 QuangBinhTV (QBTV) 731 Quốc Gia & Địa Phương
61 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
62 QuangNgaiTV (PTQ1) 761 Quốc Gia & Địa Phương
63 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
64 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
65 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
66 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
67 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
68 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
69 Thái Nguyên TV1 201 Quốc Gia & Địa Phương
70 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
71 ThanhHoaTV (SD) 361 Quốc Gia & Địa Phương
72 Hải Phòng TV 161 Quốc Gia & Địa Phương
73 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
74 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
75 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
76 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Quốc Gia & Địa Phương
77 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
78 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
79 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Quốc Gia & Địa Phương
80 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
81 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
82 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
83 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
84 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
85 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
86 QuangNinhTV (QTV) 141 Quốc Gia & Địa Phương
87 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Quốc Gia & Địa Phương
88 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
89 QTV1 (HD) 244 Quốc Gia & Địa Phương
90 QTV3 (HD) 245 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Phim Truyện
2 K+NS 88 Giải Trí Tổng Hợp
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+1 (HD) 129 Phim Truyện
5 K+PM (HD) 131 Thể Thao
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC (HD) 140 Thể Thao
8 K+PC 139 Thể Thao