Danh sách kênh hiện có của MyTV

Cập nhật 19-11-2019

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp
5 Max by HBO (HD) 174 Phim Truyện
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
19 Diva (HD) 149 Giải Trí Tổng Hợp
20 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
21 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện
22 FOX 82 Phim Truyện
23 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
24 Fox (HD) 85 Phim Truyện
25 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện
26 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
27 National Geographic Chanel - NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
28 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
29 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
30 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
31 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
32 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
33 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
34 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
35 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC3 (HD) 83 Giải Trí Tổng Hợp
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 135 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC6 23 Thể Thao
9 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC8 164 Quốc Gia & Địa Phương
11 VTC9 25 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTC11 26 Thiếu Nhi
15 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
16 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
17 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV2 120 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
4 HTV3 87 Thiếu Nhi
5 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
6 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
7 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
8 HTVC Phim 7 Phim Truyện
9 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp
10 HTV Thể thao 15 Thể Thao
11 HTVC Thuần Việt 124 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
13 HTV Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
14 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
15 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
16 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 VTVcab16 - Bóng đá TV 38 Thể Thao
2 VTVcab15 - M Channel 196 Phim Truyện
3 VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao
4 VTVcab 7 - Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
8 VTVcab1 - Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTVcab2 - Phim Việt 98 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTVcab3 - Thể Thao TV 36 Thể Thao
11 VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao
12 VTVcab4 - Văn Hóa TV (HD) 194 Quốc Gia & Địa Phương
13 VTVcab5 - E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTVcab6 - Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp
15 VTVcab10 - D Dramas 105 Phim Truyện
16 VTVcab8 - BIBI 102 Thiếu Nhi
17 VTVcab9 - InfoTV 195 Quốc Gia & Địa Phương
18 VTVcab 12 - Style TV 103 Quốc Gia & Địa Phương
19 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 Quốc Gia & Địa Phương
20 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 Quốc Gia & Địa Phương
21 VTVcab19 - Film 99 Quốc Gia & Địa Phương
22 VTVcab20 - V.Family 132 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Thể Thao
2 K+NS 88 Thể Thao
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+1 (HD) 129 Giải Trí Tổng Hợp
5 K+PM (HD) 131 Giải Trí Tổng Hợp
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC (HD) 140 Giải Trí Tổng Hợp
8 K+PC 139 Giải Trí Tổng Hợp