Hướng dẫn sử dụng

Quý khách hàng có thể tải các tài liệu Hướng dẫn sử dụng tại đây

Phiên bản 4

Hướng dẫn cài đặt MyTV trên Smart TV
Hướng dẫn sử dụng MyTV trên Smart TV - Giao diện mới 2020
HDSD thanh toán trả trước trực tiếp qua App trên Smart TV
HDSD Remote Controller - MyTV Net
Hướng dẫn sử dụng MyTV trên Smart box AOSP
Hướng dẫn thanh toán Dịch vụ MyTV qua gói Mobile Data trả trước của Vinaphone

EPG

Phiên bản 3

Hướng dẫn sử dụng MyTV trên hệ thống VMP

EPG

Phiên bản 2

Hướng dẫn sử dụng MyTV - Version 4

EPG

Phiên bản 1

EPG