MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Lao động và công đoàn

  00:30 Việc tử tế

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Phim tài liệu

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện : Dù ghét vẫn yêu - Tập 34

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện : Mộng phù hoa - Tập 23

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới : Khoa học diệu kỳ - Phần 6

  05:10 Lao động và công đoàn

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Nẻo về nguồn cội : Tranh Sơn Mài - Dấu ấn hội họa truyền thống

  07:45 Khám phá Việt Nam

  08:05 Phim truyện : Mộng phù hoa - Tập 24

  08:50 Ký sự

  09:00 Thời sự 9h

  09:15 Phim tài liệu

  10:00 Tiêu dùng 24h

  10:25 Sự kiện và bình luận

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:10 Phim truyện : Dù ghét vẫn yêu - Tập 35

  14:00 Trái đất xanh

  14:10 Tạp chí âm nhạc

  15:00 24h công nghệ

  15:30 Phim tài liệu : Amiang và sự lựa chọn

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Thanh niên

  16:30 Dân tộc và phát triển

  17:05 Phụ nữ và cuộc sống : Kỳ vọng của bà Kỳ

  17:30 Việt Nam hôm nay

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:40 Thể thao 24/7

  20:10 Phim tài liệu : Đường đua

  21:00 Phim truyện : Về nhà đi con - Tập 48

  21:30 Tài chính - Kinh doanh

  22:00 Thế giới hôm nay

  22:15 Vấn đề hôm nay

  22:35 Phim tài liệu : Ba đứa chúng mình

  23:00 Thời sự 23h

  23:20 Khoảnh khắc

  23:30 Nẻo về nguồn cội

  23:45 Khám phá Việt NamKết nối với MyTV