MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Cựu chiến binh Việt Nam - NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG

  00:30 Sự kiện và bình luận - THAM NHŨNG Ở CƠ QUAN CHỐNG THAM NHŨNG

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Phim tài liệu - ĐƯỜNG ĐUA XANH

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện - DÙ GHÉT VẪN YÊU - TẬP 39

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Không gian văn hóa nghệ thuật

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới - KHOA HỌC DIỆU KỲ - PHẦN 11

  05:10 Hành trình hy vọng - SỐ 14

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Ký sự - HOÀI NIỆM LÀNG NGHỀ - TẬP 1

  07:45 Khám phá Việt Nam - ĐỀN ÔNG TRẦN Ở LONG SƠN

  08:05 Phim truyện - MỘNG PHÙ HOA - TẬP 27

  08:50 Ký sự - NGHỆ THUẬT TRANH KHẮC ĐÁ

  09:00 Thời sự 9h

  09:15 Phim tài liệu - ĐƯỜNG ĐUA XANH

  10:00 Tiêu dùng 24h

  10:25 Môi trường - BẢO VỆ RỪNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:10 Phim truyện - DÙ GHÉT VẪN YÊU - TẬP 40

  14:00 Trái đất xanh

  14:10 Sống mới

  15:10 Doanh nghiệp - Doanh nhân - CƠ HỘI XUẤT KHẨU TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

  15:30 Phim tài liệu - BÚT LỰC NHÀ BÁO CÁCH MẠNG

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Nhân đạo - HỘI NGHỊ CHỮ THẬP ĐỎ PHÍA NAM

  16:30 Việc tử tế

  17:05 Cải cách hành chính - TINH GỌN BỘ MÁY CẤP HUYỆN, XÃ

  17:30 Việt Nam hôm nay

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:40 Thể thao 24/7

  20:10 Quốc hội với cử tri

  20:30 Phim tài liệu - NHỚ LỜI BÁC DẶN - TẬP 1

  21:00 Phim truyện - VỀ NHÀ ĐI CON - TẬP 50

  21:30 Tài chính - Kinh doanh

  22:00 Thế giới hôm nay

  22:15 Vấn đề hôm nay

  22:35 Thế giới góc nhìn

  23:00 Thời sự 23h

  23:15 VTV kết nối

  23:30 Ký sự - HOÀI NIỆM LÀNG NGHỀ - TẬP 1

  23:45 Khám phá Việt Nam - ĐỀN ÔNG TRẦN Ở LONG SƠNKết nối với MyTV