Danh sách kênh hiện có của Truyền hình MyTV

Cập nhật 28-09-2021

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Giá cước các thuê bao
Gói Cơ bản Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 BBC LifeStyle 153 Giải Trí Tổng Hợp
2 BBC Earth 152 Giải Trí Tổng Hợp
3 Fox Family Movies 217 Giải Trí Tổng Hợp
4 Fox Family Movies (HD) 216 Giải Trí Tổng Hợp
5 Nat Geo Wild (HD) 119 Giải Trí Tổng Hợp
6 BBC World News 154 Tin Tức Quốc Tế
7 Cinemaworld 155 Phim Truyện
8 Cbeebies 156 Thiếu Nhi
9 Discovery Asia 213 Giải Trí Tổng Hợp
10 FOX Sports 3 214 Thể Thao
11 CinemaWorld (HD) 42 Phim Truyện
12 CinemaWorld (SD) 143 Phim Truyện
13 DN9/SkyShop 34 Giải Trí Tổng Hợp
14 HBO (HD) 235 Phim Truyện
15 Cartoon Network HD 179 Thiếu Nhi
16 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
17 Disney Junior 145 Thiếu Nhi
18 Cinemax (HD) 236 Phim Truyện
19 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
20 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
21 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
22 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
23 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
24 AXN (HD) 177 Giải Trí Tổng Hợp
25 CNN (HD) 180 Tin Tức Quốc Tế
26 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
27 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
28 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
29 Outdoor Channel (HD) 108 Thể Thao
30 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
31 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
32 Baby TV (HD) 163 Thiếu Nhi
33 Asian Food Network (HD) 150 Giải Trí Tổng Hợp
34 Fox (HD) 85 Tin Tức Quốc Tế
35 FOX Life (HD) 53 Giải Trí Tổng Hợp
36 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
37 National Geographic Chanel - NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
38 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
39 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
40 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
41 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
42 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
43 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
44 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
45 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Giá cước các thuê bao
Gói Cơ bản Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương
2 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
3 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
5 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
7 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Giá cước các thuê bao
Gói Cơ bản Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC3 (HD) 83 Thể Thao
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC6 23 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTC8 164 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
11 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC11 26 Thiếu Nhi
13 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
14 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
16 VTC12 210 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Giá cước các thuê bao
Gói Cơ bản Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV3 87 Thiếu Nhi
4 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
5 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
6 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
7 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp
8 HTV Thể thao 15 Thể Thao
9 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
10 HTVC Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
11 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
13 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Giá cước các thuê bao
Gói Cơ bản Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 VTVcab16 - Bóng đá TV 38 Thể Thao
2 VTVcab15 - M Channel 196 Ca Nhạc
3 VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao
4 VTVcab 7 - Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
8 VTVcab1 - Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTVcab2 - Phim Việt 98 Phim Truyện
10 VTVcab3 - Thể Thao TV 36 Thể Thao
11 VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao
12 VTVcab4 (HD) 194 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTVcab5 - E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
14 OnSports+ 101 Thể Thao
15 VTVcab10 105 Phim Truyện
16 VTVcab8 - BIBI 102 Thiếu Nhi
17 VTVcab9 - InfoTV 195 Giải Trí Tổng Hợp
18 VTVcab 12 - Style TV 103 Giải Trí Tổng Hợp
19 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 Giải Trí Tổng Hợp
20 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 Thể Thao
21 VTVcab19 99 Phim Truyện
22 VTVcab20 - V.Family 132 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Giá cước các thuê bao
Gói Cơ bản Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 LongAnTV (LA34) Quốc Gia & Địa Phương
2 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương
3 ThanhHoaTV (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
4 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
5 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
6 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
7 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
8 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
9 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương
10 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
11 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương
12 MTV (HD) 79 Ca Nhạc
13 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
14 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
15 AnGiangTV (ATV) 671 Giải Trí Tổng Hợp
16 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
17 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
18 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
19 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
20 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
21 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
22 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
23 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
24 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp
25 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Giải Trí Tổng Hợp
26 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
27 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
28 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
29 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
30 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
31 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
32 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
33 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
34 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
35 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
36 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
37 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
38 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
39 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
40 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
41 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
42 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
43 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
44 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
45 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
46 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
47 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
48 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
49 KhanhHoaTV (KTV) 791 Giải Trí Tổng Hợp
50 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
51 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
52 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
53 LaoCaiTV (THLC) 241 Giải Trí Tổng Hợp
54 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
55 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
56 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
57 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
58 QuangBinhTV (QBTV) 731 Giải Trí Tổng Hợp
59 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
60 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
61 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
62 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
63 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
64 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
65 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
66 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
67 ThanhHoaTV (TTV) (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
68 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
69 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
70 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
71 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Giải Trí Tổng Hợp
72 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
73 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
74 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Giải Trí Tổng Hợp
75 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
76 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
77 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
78 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
79 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
80 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
81 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Giải Trí Tổng Hợp
82 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
83 QuangNinhTV1 (QTV1 HD) 244 Giải Trí Tổng Hợp
84 QuangNinhTV3 (QTV3 HD) 245 Giải Trí Tổng Hợp

Danh sách kênh thuộc gói mở rộng

Cập nhật 28-09-2021

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Giải Trí Tổng Hợp
2 K+NS 88 Giải Trí Tổng Hợp
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+1 (HD) 129 Giải Trí Tổng Hợp
5 K+PM (HD) 131 Thể Thao
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC (HD) 140 Thể Thao
8 K+PC 139 Thể Thao