Cập nhật lúc: 06:47:33 PM | 20/11/2013

Nhân dịp khai trương cung cấp gói kênh K+ trên MyTV, các khách hàng đăng ký gói kênh K+ từ 0h00 ngày 22/11/2013 đến 24h00 ngày 30/11/2013 chỉ phải thanh toán cước thuê bao tháng 12 cho gói kênh K+ là 150.000 đồng/STB, được miễn cước thuê bao sử dụng gói kênh từ ngày 22 – 30/11/2013. Lưu ý nếu khách hàng hủy sử dụng gói kênh K+ ngay trong tháng 11/2013 thì khách hàng vẫn thanh toán tiền cước thuê bao tháng 12 năm 2013 của gói kênh này.

1. Cước thuê bao tháng

Cước thuê bao tháng áp dụng đối với gói kênh K+ là 150.000 đồng/STB/tháng (Đã bao gồm thuế GTGT). Trong đó:

Cước thuê bao tháng trước thuế: 136.364 đồng

Thuế GTGT (10%): 13.636 đồng

2. Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 22 tháng 11 năm 2013

3. Cách thức tính cước

-  Khách hàng đăng ký gói kênh K+ vào bất cứ thời điểm nào trong tháng đều phải thanh toán mức cước thuê bao là 150.000 đồng/STB/tháng của gói kênh này cho tháng đó.
     Ví dụ: Khách hàng đăng ký thành công gói kênh K+ vào ngày 16/12/2013 thì khách hàng phải thanh toán đầy đủ 150.000 đồng cước thuê bao tháng gói kênh K+ đối với mỗi STB cho tháng 12 năm 2013.
-  Khách hàng hủy gói kênh K+ vào bất cứ thời điểm nào trong tháng đều phải thanh toán đầy đủ cước thuê bao là 150.000 đồng/STB của tháng đó.
     Ví dụ: Khách hàng hủy thành công ngày 22/12/2013 thì vẫn phải thanh toán đầy đủ 150.000 đồng/STB cho cước thuê bao gói kênh K+ của tháng 12/2013, đồng thời tín hiệu của gói K+ sẽ được duy trì đến hết ngày cuối cùng của tháng.
- Không áp dụng chính sách giảm giá đối với STB thứ 2 trở lên đối với khách hàng đăng ký sử dụng từ 02 STB trở lên tại một địa chỉ.
- Không áp dụng chính sách giảm giá đối với khách hàng trả trước.
- Không áp dụng chính sách giảm giá đối với các đối tượng khách hàng sử dụng các gói cước tích hợp và các trường hợp khác.
- Không áp dụng bất kỳ hình thức khuyến mại, giảm giá nào đối với gói kênh K+ trừ các chương trình khuyến mại do K+ thực hiện và có thông báo riêng cho tập khách hàng MyTV.

3.  Hình thức thanh toán cước: Thanh toán trả sau cùng với các gói cước MyTV.

4. Áp dụng chính sách cước ưu đãi nhân dịp khai trương dịch vụ

Nhân dịp khai trương cung cấp gói kênh K+ trên MyTV, các khách hàng đăng ký gói kênh K+ từ 0h00 ngày 22/11/2013 đến 24h00 ngày 30/11/2013 chỉ phải thanh toán cước thuê bao tháng 12 cho gói kênh K+ là 150.000 đồng/STB, được miễn cước thuê bao sử dụng gói kênh từ ngày 22 – 30/11/2013. Lưu ý nếu khách hàng hủy sử dụng gói kênh K+ ngay trong tháng 11/2013 thì khách hàng vẫn thanh toán tiền cước thuê bao tháng 12 năm 2013 của gói kênh này.

            Ví dụ: Khách hàng đăng ký gói kênh K+ vào ngày 24/11/2013:

            Trường hợp 1: Khách hàng ngưng/hủy vào ngày 26/11/2013 thì khách hàng vẫn phải thanh toán tiền cước thuê bao tháng 12 của riêng gói kênh K+ là 150.000 đồng/STB.

            Trường hợp 2: Khách hàng ngưng/hủy vào ngày 05/12/2013 thì khách hàng phải thanh toán tiền cước thuê bao tháng 12 của riêng gói K+ là 150.000 đồng/STB, không phải thanh toán cước thuê bao gói kênh K+ tháng 11/2013.

5. Phạm vi/Đối tượng khách hàng được cung cấp dịch vụ

Khách hàng được đăng ký gói kênh K là thuê bao cá nhân sử dụng dịch vụ MyTV tại nhà riêng hoặc nơi cư trú phi thương mại.

MyTV

Tin tức khác