Cập nhật lúc: 12:00:00 AM | 09/05/2011

VNPT Sơn La tổ chức đợt khuyến mại cho khách hàng lắp đặt dịch vụ MyTV từ 10/05/2011 tới 20/06/2011.Theo đó, khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ MyTV trên đường dây mới được tặng 50% cước đấu nối hòa mạng, tặng 10% giá bán STB, và được cho mượn 01 Modem ADSL2+ .

Khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ MyTV trên đường dây có sẵn và đang sử dụng ĐTCĐ hữu tuyến (lắp chung trên đường dây), khách hàng đăng ký lắp đặt mới đồng thời dịch vụ MyTV và ĐTCĐ hữu tuyến trên cùng đường dây, khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ MyTV trên được dây có sẵn và đang sử dụng dịch vụ MegaVNN lắp chung trên cùng đường dây đều được tặng 50% cước đấu nối hòa mạng, tặng 25% giá bán STB, và được cho mượn 01 Modem ADSL2+

Trường hợp khách hàng đăng ký lắp đặt mới đồng thời dịch vụ MyTV và MegaVNN trên cùng đường dây, khách hàng đăng ký lắp đặt mới đồng thời dịch vụ MyTV, MegaVNN, và ĐTCĐ hữu tuyến trên cùng đường dây được tặng 50% cước đấu nối hòa mạng đối với dịch vụ MyTV, tặng 30% giá bán STB, miễn cước đấu nối hòa mạng dịch vụ MegaVNN và được cho mượn 01 Modem ADSL2+

Riêng khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang có sẵn và đang sử dụng Fiber VNN (lắp chung trên cùng đường dây) được tặng 50% giá cước đấu nối hòa mạng và tặng 50% giá bán STB.

Vui lòng liên hệ điểm giao dịch VNPT Sơn La gần nhất để biết thêm chi tiết.Tin tức khác