Cập nhật lúc: 01:14:27 AM | 19/01/2013

Từ ngày 17/01/2013 đến hết ngày 28/02/2013, VNPT Đồng Nai tổ chức chương trình “VNPT Đón Chào Năm Mới 2013”.

1. Tên chương trình: VNPT Đón Chào Năm Mới 2013”.

2. Ưu đãi:

Khuyến mại giá trị bộ giải mã (STB) (không bao gồm 10% thuế VAT) áp dụng cho khách hàng lắp mới MyTV như sau: 

Khuyến mại 30% giá trị STB đối với 2 gói MyTV Silver và MyTV Silver HD.

Khuyến mại 40% giá trị STB đối với 2 gói MyTV Gold và MyTV Gold HD.

Miễn phí cước hòa mạng mới. 

3. Đối tượng:

- Đối tượng 1: Khách hàng đăng ký hòa mạng mới; khách hàng là thuê bao điện thoại cố định, MegaVNN hoặc FiberVNN đang hoạt động hoặc khôi phục lại.

MyTV: Khuyến mại 50% cước thuê bao tháng trong 3 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng hoặc tháng sau liền kề tháng khôi phục lại dịch vụ.

- Đối tượng 2: Đăng ký sử dụng 2 dịch vụ MegaVNN và MyTV hoặc ĐTCĐ và MyTV cùng một lúc, lắp đặt trên đường dây mới hoặc trên đường dây có sẵn.

Điện thoại cố định: khuyến mại 20.000đ/tháng cước gọi nội mạng VNPT trong 03 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng.

MyTV: Khuyến mại 50% cước thuê bao tháng trong 3 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng.

- Đối tượng 3: Đăng ký sử dụng cả 03 dịch vụ: điện thoại cố định, MegaVNN và MyTV (không bao gồm thuê bao GPhone).

Điện thoại cố định: khuyến mại 20.000đ/tháng cước gọi nội mạng VNPT trong 03 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng.

MyTV: Khuyến mại 50% cước thuê bao tháng trong 3 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng.

- Đối tượng 4: Đăng ký mới đồng thời FiberVNN và MyTV.

MyTV: Khuyến mại 50% cước thuê bao tháng trong 3 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng.

- Đối tượng 5: Đăng ký dịch vụ MyTV sử dụng từ 02 đến 05 bộ giải mã tại một địa chỉ.

Khuyến mại 50% cước thuê bao tháng trong 6 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng.

- Đối tượng 6: Đăng ký dịch vụ MyTV sử dụng từ 06 bộ giải mã trở lên tại một địa chỉ.

Khuyến mại 50% cước thuê bao tháng trong 9 tháng liên tiếp, kể từ tháng sau liền kề tháng hòa mạng.

4. Liên hệ:

Chi tiết chương trình khuyến mãi vui lòng gọi 19001762 hoặc gọi số 800126. 

arrayContent_title

MyTV

Tin tức khác