Tin tức

Tin mới nhất từ MyTV

Chương trình: “Khuyến mại chào mừng kỷ niệm thành lập ngành 15/8: Dùng MyTV – Trúng SmartTV’’

Chương trình: “Khuyến mại chào mừng kỷ niệm thành lập ngành 15/8: Dùng MyTV – Trúng SmartTV’’

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2019 đến hết ngày 30/09/2019.

2. Hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại: Dịch vụ MyTV

3. Hàng hoá, dịch vụ đùng để khuyến mại: Smart Tivi Sam Sung 50 Inch 4k UHD, Smart Tivi Sam Sung 43 Inch 4k UHD, Smartphone Sam Sung A30.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn tỉnh Bắc Giang.

5. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng.

6. Đối tượng khách hàng dự kiến khuyến mại: Khách hàng ký hợp đồng mới sử dụng dịch vụ MyTV đồng thời tham gia các gói từ 6 tháng trở lên tại các huyện, thành phố trực thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT- Bắc Giang trên địa bàn tỉnh.