Các câu hỏi, thắc mắc của quí khách hàng thường gặp nhất khi sử dụng dịch vụ MyTV
Hỏi về Cước MyTV
Câu hỏi:
Muốn đăng ký tham gia chính sách sử dụng 02 STB trở lên tôi phải hỏi ai và có được hưởng các chính sách giảm giá khác không?
(Lò Thị Mơ)
Hỏi về Cước MyTV
Câu hỏi:
- Các TV-STB phụ có được tự động chuyển đổi gói cước không? - Nếu tôi muốn ngưng/hủy các TV-STB phụ thì giá cước được tính thế nào?
(Phạm Ngọc Anh)
Hỏi về Cước MyTV
Câu hỏi:
Việc đăng ký thêm các gói dịch vụ GTGT cộng thêm : VTVcab, K+, HBO OD, FaFim… với các STB phụ được tính thế nào?
(Nguyễn Việt Trinh)
Hỏi về Cước MyTV
Câu hỏi:
Các TV-STB phụ có được đăng ký các gói dịch vụ GTGT cộng thêm (VTVcab, K+, HBO OD, FaFim) không?
(Trần Thu Hà)
Hỏi về Cước MyTV
Câu hỏi:
Đối với các dịch vụ Pay TV cho STB từ thứ 2 trở đi, cách tính tiền sẽ như thế nào?
(Nguyễn Thị Bình)