MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự

  00:15 Vì sự tiến bộ phụ nữ

  00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày

  01:00 Thời sự

  01:10 Đối thoại chính sách

  02:00 Thời sự

  02:10 Phim truyện : Bão tố cuộc đời - Tập 8

  03:00 Thời sự

  03:10 Phim truyện : Gia phả của đất - Tập 25

  04:00 Thời sự

  04:10 Khám phá thế giới : Những miền đất không thay đổi - Tập 1

  05:00 Chào cờ

  05:10 Vì sự tiến bộ phụ nữ : Tăng quyền năng cho phụ nữ

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phim tài liệu : Cội nguồn văn hoá biển - Tập 1

  08:05 Đối thoại chính sách

  08:45 Khám phá Việt Nam : Ngôi chùa thiêng trên ngọn núi Thành Đẳng

  09:00 Thời sự

  09:30 Môi trường

  10:00 Thời sự

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Hội nhập

  11:00 Thời sự

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Hành trình 24h

  13:10 Phim truyện : Bão tố cuộc đời - Tập 9

  14:00 Thời sự

  14:15 Sân khấuKịch nói : Ai sợ ai

  16:00 Thời sự

  16:15 Vì trẻ em : Phổ cập bơi cho học sinh phổ thông - Giải pháp phòng tránh đuối nước.

  16:30 Khuyến công

  17:00 Thế giới kết nối

  17:20 Hành trình 24h

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự

  19:42 Thể thao 24/7

  19:58 Điểm tin

  20:10 Vì an ninh Tổ quốc : Vì quần đảo Trường Sa thân yêu

  20:35 Nói không với thực phẩm bẩn

  20:45 Phim truyện : Gia phả của đất - Tập 26

  21:35 Tài chính - Kinh doanh

  22:05 Vấn đề hôm nay

  22:30 Thời sự

  22:45 Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật

  23:30 Thế giới 24h chuyển độngKết nối với MyTV