MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Khát vọng Việt Nam

  00:30 Hòa nhạc thính phòng

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Talk VietNam

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện : Bão tố cuộc đời - Tập 73

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Hành trình di sản

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới : Những công việc của người Nhật Bản - Phần 15

  05:00 Chào cờ

  05:10 Cây cao bóng cả : Sôi động một phong trào

  05:30 Chào buổi sáng

  06:58 V - Việt Nam : Suối cá thần - Thanh Hóa

  07:00 Báo chí toàn cảnh

  07:30 Danh nhân đất Việt : Quang Thục Hoàng Thái Hậu

  08:00 Thời sự 8h

  08:05 Công nghệ - Đời sống

  08:30 Chính sách và cuộc sống

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Toàn cảnh thế giới

  10:00 Chìa khoá thành công : Doanh nghiệp hội nhập- Tái cấu trúc hệ thống

  10:45 Vì cộng đồng : Chung tay đẩy lùi bệnh lao

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:35 Ấn tượng thể thao 7 ngày

  13:00 Hành trình 24h

  13:07 Thời tiết nông vụ

  13:10 Phim truyện : Bão tố cuộc đời - Tập 74

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Sáng tạo khởi nghiệp

  15:00 Văn hóa Quân đội nhân dân

  15:30 Dân tộc và phát triển

  15:55 Biển đảo quê hương

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Cựu chiến binh Việt Nam : Nghĩa tình đồng đội

  16:30 Hộp thư truyền hình

  17:00 Thế giới kết nối

  17:10 Khám phá Việt Nam

  17:20 Vấn đề đô thị

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:25 Khoảnh khắc thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:42 Thể thao 24/7

  19:58 Điểm tin

  20:05 S - Việt Nam

  20:10 Truyền hình Quân đội

  20:40 V - Việt Nam

  20:50 Lục lạc vàng

  21:35 Khát vọng Việt Nam

  21:45 Phim cuối tuần

  23:30 Thế giới 24h chuyển động

  23:55 Suối nguồn yêu thương : Người ăn mày



Kết nối với MyTV