MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Cải cách hành chính : Thiếu chế tài với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

  00:30 Báo chí toàn cảnh

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Sáng tạo khởi nghiệp

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện : Ngũ thử đại náo Đông Kinh - Tập 33

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện : Hợp đồng hôn nhân - Tập 3

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới : Con đường cổ xưa - Tập 5

  05:00 Chào cờ

  05:10 Cải cách hành chính : Thiếu chế tài với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Nẻo về nguồn cội : Nhà kẻ truyền

  07:45 Khám phá Việt Nam : Pháp Lam - Tinh phẩm mỹ nghệ Huế

  08:05 Sáng tạo khởi nghiệp

  08:45 Khát vọng Việt Nam : Nguyễn Đình Nguyên Vì một xã hội hồn nhiên

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Quốc hội với cử tri : Luật Du lịch

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Trang địa phương

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Hành trình 24h

  13:10 Phim truyện : Ngũ thử đại náo Đông Kinh - Tập 34

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Talk VietNam : Connor Nguyễn và ước mơ phát triển ngành thể thao giải trí ở Việt Nam

  15:00 Phim tài liệu : Con chữ du mục

  15:30 Siêu thủ lĩnh

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Truyền hình Công thương : Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc

  16:30 Chính sách và cuộc sống : An ninh thẻ

  17:00 Thế giới kết nối

  17:20 Lao động và công đoàn

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:40 Thể thao 24/7

  20:00 S - Việt Nam : Sa Vĩ_nét bút đầu tiên của chữ S

  20:10 Đảng trong cuộc sống hôm nay

  20:35 Nói không với thực phẩm bẩn

  20:45 Phim truyện : Hợp đồng hôn nhân - Tập 4

  21:40 Tài chính - Kinh doanh

  22:10 Vấn đề hôm nay

  22:30 Thời sự 22h30

  22:45 Không gian văn hóa nghệ thuật

  23:30 Thế giới 24h chuyển độngKết nối với MyTV